MÅNDAGAR, TISDAGAR, ONSDAGAR,torsdagar, FREDAGAR, LÖRDAGAr /75-90 MINUTER

Täby/danderyd

En lektion hos oss är 75-90 minuter lång och innehåller både aktiva och vilande ställningar. Vi använder filtar, klossar, stolar och rep, för att stötta dig i inlärningen av ställningarna. Undervisningen baserar sig på B.K.S. Iyengars metod.

Lektioner i Iyengaryoga präglas av detaljerade instruktioner från läraren. Felaktigheter i ställningar och kroppshållningar rättas aktivt av läraren. Under en lektion hjälper läraren eleverna att hitta sitt sätt att utföra övningarna, så att alla kan dra fördelar av yogans hälsoeffekter.

Iyengaryoga är tillgängligt för alla. Eftersom du hela tiden arbetar utifrån dina egna förutsättningar är Iyengar Yoga ett säkert sätt att utöva yoga. Genom att modifiera de olika positionerna kan utövandet anpassas efter individuella behov. Utövandet utvecklas metodiskt. Man börjar med att lägga en stabil grund och därifrån gå vidare till de mer avancerade positionerna. Du introduceras successivt till alla grupper av asana (positioner) såsom stående, sittande, liggande, framåtböjningar, bakåtböjningar, vridningar, upp- och nervända och så vidare.

Yogapositionerna är kraftfulla och har djupa effekter på välbefinnandet. Regelbunden träning ökar kroppens rörlighet, styrka, balans och uthållighet. Du utvecklar även din mentala styrka och balans. Det blir aldrig tråkigt med Iyengaryoga eftersom ingen lektion är den andra lik.

 
_A172941a.jpg
_A172886a.jpg