Lördag den 28 april kör vi ett lång pass med repvägg – yoga kurunta. Repen stöttar och får dig att upptäcka yogaställningarna på ett nytt, lekfullt sätt. Med hjälp av repvägg kan man  komma djupare in i ställningarna och kan utveckla din yoga på ett annat sätt.

BOKA DIN PLATS HÄR!