Iyengaryoga

Iyengaryoga är en form av Hatha-Yoga (fysisk yoga). Yogaformen lägger stor vikt vid att ställningarna utförs anatomiskt riktigt med medvetenhet i alla delar av kroppen. Kroppen används som ett redskap för att påverka medvetandet, sinnet och psyket. Målet är att påverka medvetandet och kroppen används för att uppnå meditation i rörelse. Ställningarna presenteras och lärs in i en specifik ordning för att utövaren ska få största möjliga utväxling av träningen.

Inom iyengaryogan används hjälpmedel som kuddar, bänkar, klossar, remmar och sandsäckar. Hjälpmedlen gör det möjligt för en nybörjare att få en djupare upplevelse av ställningarna som annars hade tagit många år att uppnå.

Lektioner i Iyengaryoga präglas av detaljerade instruktioner från läraren. Felaktigheter i ställningar och kroppshållningar rättas aktivt av läraren. Under en lektion hjälper läraren eleverna att hitta sitt sätt att utföra övningarna, så att alla kan dra fördelar av yogans hälsoeffekter.

För att kolla schema och priser klicka här!
För att läsa om våra workshops klicka här!

VÅRA PASS