Här kommer svaren till vanligaste frågorna om Iyengaryoga.

Iyengaryoga är en form av Hatha-Yoga (fysisk yoga). Yogaformen lägger stor vikt vid att ställningarna utförs anatomiskt riktigt med medvetenhet i alla delar av kroppen. Kroppen används som ett redskap för att påverka medvetandet, sinnet och psyket. Målet är att påverka medvetandet och kroppen används för att uppnå meditation i rörelse. Ställningarna presenteras och lärs in i en specifik ordning för att utövaren ska få största möjliga utväxling av träningen.
Inom iyengaryogan används hjälpmedel som kuddar, bänkar, klossar, remmar och sandsäckar. Hjälpmedlen gör det möjligt för en nybörjare att få en djupare upplevelse av ställningarna som annars hade tagit många år att uppnå.

Lektioner i Iyengaryoga präglas av detaljerade instruktioner från läraren. Felaktigheter i ställningar och kroppshållningar rättas aktivt av läraren. Under en lektion hjälper läraren eleverna att hitta sitt sätt att utföra övningarna, så att alla kan dra fördelar av yogans hälsoeffekter.

B.K.C. Iyengar

B.K.S. Iyengar föddes i Bellur 1918. Han var ett väldigt sjuk som barn och vid 16 års ålder tog hans svåger Krishnamacharya sig an Iyengar i syfte att förbättra hans hälsa genom yogan. Vid 18 års ålder skickades han till Puna för att undervisa den yoga han hade lärt sig. Iyengar började då undervisa på ett sjukhus. Det här gjorde att han var tvungen att anpassa yogaställningarna så att även de med begränsad rörlighet kunde utföra dem.

Iyengar utvecklade ett sätt att undervisa där han tog hjälp av olika hjälpmedel för att ge elever möjlighet att göra ställningarna och utvecklas efter sina personliga förutsättningar. Han hade lång erfarenhet av att hjälpa sjuka människor tillfriskna med hjälp av yogan.
Iyengar spelade en viktig roll i att sprida läran om yogan utanför de snäva guru-elev förhållanden som yogan varit begränsad till. Han reste brett utanför Indien och gjorde tusentals yoga uppvisningar.

I början av de flesta Iyengaryogaklasser sjunger man en öppningsbön där man tackar Patanjali. Patanjali sägs vara den lärde man som systematiserade yogakunskapen genom att sammanställa en samling verser ca 800fkr. Han sägs också vara den som var ursprunget till grammatiken i Sanskrit och den Indiska läkekonsten Ayurveda.

Invokationen till Patanjali
Yogena cittasya padena vacam
Malam sarirasya ca vaidyakena
Yopakarottam pravaram muninam
Patanjalim pranjaliranatosmi
Abahu purusakaram
Sankha cakrasi dharinam
Sahasra sirasam svetam
Pranamami patanjalim
Hare om

Översättning

Jag bugar mig inför den noblaste av vise, Patanjali, som gav oss själsigt ro genom Yogan, talets klarhet genom grammatiken och kroppens hälsa genom läkekonsten.
I klippet nedan sjunger B.K.S. Iyengar invokationen, han inleder med några rader som inte finns med ovan!